Η εταιρεία « Για Μια Καλύτερη Ζωή» θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιοπιστία της, την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της και την ασφάλεια των οικογενειών και των επαγγελματιών , γνωστοποιεί το κώδικα συμπεριφοράς και υποχρεώσεων που πρέπει να τηρείται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που επισκέπτονται την πλατφόρμα της και στη συνέχεια κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.

Η εταιρεία επιφορτίζεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
-Κατά τη διαδικασία επικύρωσης του εξακριβωμένου προφίλ των επαγγελματιών, ελέγχουμε αυτοπροσώπως όλα τα νόμιμα έγγραφα που παρουσιάζει και μόνο τότε να αναβαθμίζουμε το προφίλ του σε εξακριβωμένο.
-Εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για την μεταξύ τους συναλλαγή και μόνο μετά από αιτήματα για συνεργασία. Η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών γίνεται μόνο προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
-Φροντίζουμε ώστε τα στοιχεία που καταχωρούνται στα προφίλ των επαγγελματιών να αντιστοιχούν σε αληθινές και ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνούμε με τα μέλη που δεν έχουν αναρτήσει τα σωστά στοιχεία και τους γίνεται σύσταση να τα διορθώσουν και αυστηρή προειδοποίηση να μην το επαναλάβουν
-Φροντίζουμε ώστε διπλά προφίλ ή ψευδή ή μη ενεργά στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας, να διορθώνονται άμεσα κατόπιν συστάσεως στα μέλη για συμμόρφωση προς τους κανόνες μας.

-Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε σχόλια και αναρτήσεις προσβλητικές, διαφημιστικές προς τρίτα μέρη ή που δεν έχουν σχέση με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του site μας.
-Αναλαμβάνουμε τη συνεχή επιμόρφωση των μελών μας με σεμινάρια με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
-Προσφέρουμε τη δυνατότητα εθελοντικής δράσης στους επαγγελματίες- μέλη μας με στόχο να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην πράξη, κερδίζοντας παράλληλα ώρες προϋπηρεσίας στο αντικείμενο των σπουδών ή των ενδιαφερόντων τους.
-Κάνουμε συστάσεις στα μέλη μας για τη βελτιστοποίηση της εικόνας και τους περιεχομένου του προφίλ τους ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δεχτούν αιτήματα εργασίας.
-Είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας για να σας λύσουμε τις απορίες, να σας καθοδηγήσουμε βήμα βήμα εφόσον χρειάζεται, να ακούσουμε οποιαδήποτε σύσταση, σχόλια, ιδέες για βελτίωση έχετε να μας κάνετε.
-Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια των τεστ προσωπικότητας Profiler για επαγγελματίες που τους δίνει τη δυνατότητα να ανεβούν υψηλότερα στις σελίδες εύρεσης και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους έναντι των άλλων επαγγελματιών που δεν διαθέτουνε αντίστοιχα εχέγγυα.
-Δεν φέρουμε ευθύνη για τις χρεώσεις των επαγγελματιών, το ύψος των οποίων είναι δική τους αρμοδιότητα, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τις οικογένειες.

Οι επαγγελματίες μέλη του Κατ΄οίκον κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιφορτίζονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις;

-Να παραθέτουν μόνο τα αληθινά και ενεργά στοιχεία επικοινωνίας τους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα, τηλέφωνο) τα οποία δίνονται στην οικογένεια εάν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ( ειδικότητα και περιοχή εξυπηρέτησης ) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο www.katoikon.com.gr
-Σε συνέχεια του παραπάνω, διπλά προφίλ ή ψευδή και ανενεργά στοιχεία επικοινωνίας θα δέχονται αρνητική βαθμολογία, ενώ αν το γεγονός επαναληφθεί τα προφίλ τους θα αφαιρούνται από την πλατφόρμα.

-Να μην αθετούν να παρευρεθούν σε ραντεβού που έχει κανονιστεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα χωρίς να έχουν ειδοποιήσει.
-Να μην αθετούν να παρευρεθούν στις συμφωνημένες με την οικογένεια υποχρεώσεις τους και μάλιστα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάτι τέτοιο φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την οικογένεια που καλείται τελευταία στιγμή να βρει αντικαταστάτη
-Να είναι συνεπείς ως προς τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που έχουν απο κοινού αποφασίσει με την οικογένεια και να διαπνέονται από έντονο επαγγελματισμό κατά την τήρηση των καθηκόντων τους.
-Κατά την τηλεφωνική ή την προσωπική επικοινωνία της συνέντευξης με την οικογένεια που τους έχει επιλέξει για συνεργασία να φορντίζουν ώστε να θέτουν εκ των προτέρων όλους τους όρους της συμφωνίας που τους αφορούν και να μην διστάζουν να ρωτούν.
-Να ανανεώνουν συνεχώς το προφίλ τους ώστε να το επικαιροποιούν, αποδεικνύοντας έτσι και το ενεργό τους ενδιαφέρον στο να βρουν εργασία.

Οι οικογένειες / μέλη του www.katoikon.com.gr κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιφορτίζονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

-Να μην συντάσσουν διπλά προφίλ καθώς στην περίπτωση εντοπισμού τους υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διαγραφής και των δύο.
-Να δίνουν πάντα αληθή στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα) καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον επαγγελματία τον οποίο αναζητούν.
-Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον επαγγελματία με τον οποίο σκέφτονται να συνεργαστούν συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να τις επιβεβαιώσουν.
-Να μην αλλάζουν τις υποχρεώσεις και τους όρους της συνεργασίας που αρχικά έχουν αποφασίσει από κοινού με τον επαγγελματία κατά την τηλεφωνική ή από κοντά επικοινωνία, παρά μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνωμης του.
-Να μην ζητούν και να έχουν την απαίτηση να λάβουν από τον επαγγελματία προσωπικά δεδομένα του που δεν σχετίζονται με τη φύση συνεργασίας τους (π.χ. διεύθυνση κατοικίας)
-Να μένουν πιστοί στην αρχική τους συμφωνία ως προς τις χρεώσεις των υπηρεσιών του και είναι τακτικοί στην διεκπεραίωσή τους.
-Η οικογένεια έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία ύστερα από ανάρμοστη εκτέλεση των καθηκόντων του επαγγελματία.
-Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να αξιολογείτε στην αντίστοιχη φόρμα τον επαγγελματία με τον οποίο συν εργαστήκατε μετά το πέρας της συνεργασίας καθώς έτσι βοηθάτε και τους άλλους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν βάσει αληθινών εμπειριών αλλά ισχυροποιείτε και το προφίλ του επαγγελματία (σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης)

Οι επαγγελματικοί χώροι / διαδικτυακοί ιστότοποι που εγγράφονται στη βάση της ιστοσελίδας επιφορτίζονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

-Να φροντίζουν ώστε η περιγραφή που παραθέτουν στο προφίλ τους ανταποκρίνεται στις αληθινές υπηρεσίες που προσφέρουν.
-Να φροντίζουν για μια όσο πιο λεπτομερή καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και των στοιχείων που τους διαφοροποιούν έτσι ώστε να διακρίνονται από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και να συμβάλλουν ώστε να σχηματίζουν οι ενδιαφερόμενοι πληρέστερη γνώμη.
-Να μην αμελούν να αναρτούν τη φωτογραφία του χώρου τους καθώς η εικόνα είναι βασικό κριτήριο επιλογής τους από τις οικογένειες
-Να απαντούν με ειλικρινή διάθεση εξυπηρέτησης στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους καθώς αυτό είναι άλλωστε το πρώτο βήμα που τους κάνει να τους επισκεφτούν από κοντά.
-Να φροντίζουν ώστε η εμπειρία των πελατών που τους επισκέπτονται να είναι αντίστοιχη των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Scroll Up