«Για Μια Καλύτερη Ζωή»

Το katoikon.com.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της Αστικής Μη Κερδοσκοπκικής Εταιρείας” Για Μια Καλύτερη Ζωή” που εδρεύει στο Κίτσι Κορωπίου επί της οδού Παπαγιαννοπούλου 294 (πρώην Λ.Κίτσι 11) με ΑΦΜ 997160436 της ΔΟΥ Κορωπίου και με αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 137419603000. Με το πρόγραμμα Κατ΄οίκον η εταιρεία προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.katoikon.com.gr, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, συνεπώς με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Η ιστοσελίδα www.katoikon.com.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα ( εφεξής « Κατ΄οίκον»)που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με βρεφη και παιδιά , αλλά και προς επαγγελματίες που ασχολούνται με τις ανωτέρω πληθυσμιακές ομάδες. Μέσω της ιστοσελίδας οι ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες βρέφη, παιδιά και ασχολούνται και με οικιακές εργασίες, στο εξής «επαγγελματίες» μπορούν να δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι οικογένειες στο εξής «χρήστες» μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες μας και να στέλνουν το αίτημά τους για παροχή υπηρεσιών μέσω τουwww.katoikon.com.gr. Αυτομάτως το “ Κατ ΄οίκον” ενημερώνει τους χρήστες με τα προφίλ των επαγγελματιών που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες με τα στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζονται ( τηλέφωνο και email). Η επιλογή των επαγελματιών από το ¨Κατ΄οίκον¨ γίνεται βάσει ειδικότητας και περιοχής εξυπηρέτησης των χρηστών Η τελική επιλογή του επαγγελματία , είναι στην προσωπική κρίση του χρήστη.
H εταιρεία δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στη συμφωνία που συνάπτουν οι επαγγελματίες και οι χρήστες. Οι χρήστες συμβάλλονται απευθείας με τους επαγγελματίες για τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Η εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.
Χρήστες της εφαρμογής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις. Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

 1. Πώς δουλεύει το Κατ’οίκον
  Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν προφίλ παροχής υπηρεσιών για ηλικιωμένους, ατομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με βρέφη και παιδιά και για οικιακές εργασίες από τους επαγγελματίες και να σταλεί αίτημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στο “Κατ’οίκον” και να δει τις υπηρείσες μας, ωστόσο για να στείλει αίτημα για παροχή υπηρεσιών ή για να δημοσιεύσει ένα προφίλ πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο “Κατ οίκον”. Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας από τους επαγγελματίες, τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούν και δημοσιεύουν θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης τους δηλαδή με την οριστική διαγραφή του προφίλ τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η εταιρεία παρέχει μια ιστοσελίδα για επαγγελματίες και χρήστες ώστε να γνωρίζονται μεταξύ τους διαδικτυακά και να κάνουν κράτηση υπηρεσιών οι χρήστες από τους επαγγελματίες. Οι ευθύνες της εταιρείας περιορίζονται απλώς στην παροχή διαθεσιμότητας επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους , άτομα με ειδικές ανάγκες , οικογένειες με βρέφη και παιδιά και οικιακές εργασίες και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με την επαφή /επικοινωνία και συναλλαγή των ενδιαφερομένων ιδιωτών με τους επαγγελματίες ..Συνεπώς, η επιλογή και κράτηση οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών γίνεται με ιδία ευθύνη των χρηστών του “Κατ’ οίκον”. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα και ελέγχει το περιεχόμενο των προφίλ των επαγγελματιών την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα και τη νομιμότητα της παροχής υπηρεσιών μέσω προσωπικής επαφής με τους επαγγελματίες , συνέντευξης και επιβεβαίωσις της εγκυρότητας των βιογραφικών σημειωμάτων τους . Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να αξιολογεί την παροχή, την ποιότητα, τις συνθήκες, την καταλληλότητα του επαγγελματία με τον οποίο συνεργάστηκε , μέσω βαθμολογικής αξιολόγησης από 1 έως 5 , η οποία κοινοποιείται στο προφίλ του επαγγελματία . Το “Κατ΄οίκον” μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, σε επαγγελματικούς χώρους, έπειτα από έγγραφη συμφωνία, ώστε να χρησιμοποιήσουν της υπηρεσίες του και να έχουν πρόσβαση στα προφίλ των επαγγελματιών, τα οποία κατά τη δημιουργία τους επέλεξαν να είναι σε «δημόσια εμφάνιση».

1.1. Απόρρητο

Η εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες εταιρείες (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας.
Τα στοιχεία των μελών δεν είναι εμφανή και συνεπώς ανταλλάσσονται όταν ισχύουν για τα δύο μέρη (χρήστη και επαγγελματία) τα κάτωθι:
α) κατόπιν αποστολής αιτήματος από τον χρήστη, (αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπηρεσία και τόπο διαμονής ) το Κατ΄οίκον ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα των επαγγελματιών που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και περιοχή . Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στα προφίλ των συγκεκριμένων επαγγελματιών και να προβεί στην τελική του επιλογή κατά βούληση.
β) Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επαγγελματία για “ Gold “προφίλ,
με προνόμια προτεραιότητας στην επιλογή των χρηστών , οπότε τα στοιχεία τους είναι σε
“δημόσια εμφάνιση”
Τα στοιχεία ξεκλειδώνουν μόνο τότε και φυσικά και το τηλέφωνο και το email γίνονται εμφανή στον έναν και στον άλλον. Αυτός είναι άλλωστε και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών (τηλεφωνικώς).

 1. Όροι και Κανονισμοί για Επαγγελματίες

Προκειμένου να παρέχετε υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες , οικογένειες με βρέφη και οικιακές εργασίες μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (εφεξής «Προφίλ») ως επαγγελματίας. Με την εγγραφή, την αποστολή των στοιχείων σας και τη δημιουργία ενός προφίλ συναινείτε και δίνετε την άδειά σας στο Κατ’ οίκον προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία επαλήθευσης για λόγους ασφάλειας των πληροφοριών που χρησιμοποιήσατε μέσω διαδικτύου. Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από το Κατ΄οίκον για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ ως επαγγελματίας ακόμα και αν αυτός είναι ανενεργός.
Επομένως εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο Κατ ΄οίκον είναι αληθινές, αξιόπιστες και σωστές. Επιπλέον ότι θα φροντίσετε να ενημερώσετε το Κατ ΄οίκον σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην Ιστοσελίδα, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (Εφεξής «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Αυτό το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε το προφίλ σας. Η ενεργοποίηση του προφίλ σας , προαπαιτεί την εγγραφή σας ως συνδρομητής στην εταιρεία.
Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Κατ’ οίκον, να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς.

Οφείλετε να διατηρήσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα (Εφεξής «Πληροφορίες Εισόδου») εμπιστευτικές και ασφαλείς. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματος και εννόμου συμφέροντος της εταιρείας , η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου σας και να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα στην περίπτωση που αυτή έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο.
Μόνο με την εγγραφή σας ως επαγγελματίας και εφόσον αποδέχεστε τους όρους και κανονισμούς, η ιστοσελίδα θα σας παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές που περιγράφονται παρακάτω.
Πέραν των προϋποθέσεων εγγραφής που περιγράφονται στο Τμήμα 2.1. του παρόντος εγγράφου αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εγγραφή ως επαγγελματίας ενδέχεται να περιλαμβάνει και κάποιες πρόσθετες διαδικασίες επιβεβαίωσης.

Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας του Κατ’ οίκον μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό προφίλ του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει . Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το προφίλ του, το Κατ’ οίκον διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων του και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω επαγγελματία, ότι εντός 48 ωρών η εταιρεία θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία προφίλ σας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.
Σε περίπτωση διαγραφής προφίλ από επαγγελματία, το Κατ΄οίκον διατηρεί στη βάση δεδομένων του, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, τις αξιολογήσεις για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του με βαθμούς 1έως 5, που έχει λάβει από χρήστες της πλατφόρμας καθώς και το λόγο διαγραφής του . Το Κατ΄οίκον διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του επαγγελματία κρατούνται για 1 έτος στη βάση δεδομένων του σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου, και η διεύθυνση e-mail του επαγγελματία κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα του Κατ΄οίκον.

2.1. Υπηρεσίες του Κατ΄οίκον για Επαγγελματίες

Οι υπηρεσίες Κατ οίκον προς τους επαγγελματίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (περιλαμβανόμενης και μιας εικόνας η/και βίντεο), στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες.
 • Τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά και λειτουργίες των υπηρεσιών που παρέχει το κατ΄οίκον σε εσάς κατά καιρούς.
 • Τη δυνατότητα δημιουργίας “ Gold”προφίλ , με προνόμια προτεραιότητας στην επιλογή των χρηστών .
 • Τη δυνατότητα προβολής άρθρων σας σχετικά με την ειδικότητά σας η/και αποσπάσματα συγγραφικού σας έργου με αναφορά στο βιογραφικό σας .
 • Τη δυνατότητα να αποσταλεί το προφίλ σας μέσω email από εκπρόσωπο του Κατ΄οίκον προς ενδιαφερόμενους χρήστες , οι οποίοι ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας.

2.2.Προφίλ επαγγελματία

Εγγυάστε ότι είστε ο πάροχος των υπηρεσιών που έχετε δημοσιεύσει στο προφίλ σας.
Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το προφίλ σας περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες δυνατές πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας,
 • Μια περιγραφή για τις υπηρεσίες σας και τα ενδιαφέροντά σας
 • Πρόσφατη Φωτογραφία
  Απαγορεύεται στον επαγγελματία να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται βρέφος ή παιδί ή ενήλικας, χωρίς τη συναίνεση του ιδίου ή της οικογένειάς του να δημοσιεύει στο προφίλ του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και δεδομένα που αφορούν της σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Διευκρινίζουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση τα ως άνω δεδομένα θα είναι ορατά σε άλλους και η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.
  H εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να αξιολογεί προφίλ επαγγελματιών μετά απο συνεργασία ή τηλεφωνικής συνέντευξης του επαγγελματία.
  H εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να απενεργοποιήσει το προφίλ επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές/ προσθέσεις /διορθώσεις στο προφίλ του κατόπιν ενημέρωσης, γραπτής ή τηλεφωνικής, απο το αντίστοιχο τμήμα. Εάν οι εν λόγω αλλαγές δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε διάστημα 48 ωρών, το προφίλ θα γίνει ανενεργό και θα μπορεί μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας να το ενεργοποιήσει στο τηλέφωνο 6946905802. Σε καμία περίπτωση το χρηματικό ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.

2.3. Πρόσθετες υποχρεώσεις επαγγελματία

Επιλέγοντας να γίνετε επαγγελματίας, επιπροσθέτως προς τις γενικές σας υποχρεώσεις ως γνώστης αυτών των όρων, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτάτε ο ίδιος-α σε ένα Προφίλ επαγγελματία, η προετοιμασία και η παροχή υπηρεσιών προς χρήστες μέσω της εφαρμογής, πρέπει:

 • Να είστε ακριβείς, σωστοί και ενημερωμένοι
 • Να παρέχετε όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα της υπηρεσίας που προσφέρετε
 • Να μην παραβιάζετε κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των κανόνων υγιεινής κατά την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους , άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με βρέφη και παιδιά, και οικιακές εργασίες
 • Να μην ενεργείτε με τρόπο παραπλανητικό, ή να έρχεστε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με όλους τους χρήστες, με νόμους σχετικούς με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ασφάλεια και παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες ,ηλικιωμένους ,βρέφη, παιδιά, ή/και την ασφάλεια της οικίας στην οποία εργάζεστε.
 • Να μην ενεργείτε άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση της εταιρείας να θεωρείστε επιθετικός-η και/ή ανάρμοστος-η
  Για τη χρήση των Υπηρεσιών Κατ΄οίκον οφείλετε:
 • Να διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίας και συνομιλιών ανάμεσα σε εσάς και τους χρήστες και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των αιτημάτων
 • Να διατηρείτε προσωπική τη χρήση των υπηρεσιών Κατ΄οίκον
 • Να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση που έχετε λόγους να θεωρείτε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή ένας χρήστης (κατά ή μετά τη διάρκεια της συνεργασίας σας) έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους.
 • Να είστε συνεπείς στις συνδρομητικές σας υποχρεώσεις.
  Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία, διατηρεί στη δική της απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το προφίλ σας από την ιστοσελίδα – ακόμη και στη περίπτωση που το προφίλ είναι “ Gold¨- όταν κάποια πληροφορία που έχετε μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους επαγγελματίες στην ιστοσελίδα, ύστερα από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σε εσάς. Στην περίπτωση που διαγραφτεί ένα προφίλ λόγω πράξεων που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς και το ήθος της εταιρείας, δεν προκύπτει επιστροφή του ποσού της συνδρομής.
  Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τη συνεντεύξη ή τη συνεργασία με τον επαγγελματία και κατόπιν 3 αρνητικών αξιολογήσεων από διαφορετικούς χρήστες και ενώ ο μέσος όρος των αξιολογήσεων είναι κάτω των 3 αστεριών, ο επαγγελματίας αυτομάτως απενεργοποιείται από την υπηρεσία και ενημερώνεται μέσω εμαιλ.
 1. Όροι και Κανονισμοί για χρήστες

Με την εγγραφή σας ως χρήστης και δεδομένης της αποδοχής σας αυτών των όρων και κανονισμών, το Κατ΄οίκον θα σας παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης επαγγελματιών όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα και στο παρόν τμήμα. Θεωρείστε χρήστης εάν πραγματοποιείτε αιτήματα μέσω της πλατφόρμας ή κάνετε αξιολογήσεις στους επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργαστεί.
Τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία αποστέλλετε κατά την εγγραφλή σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από το Κατ΄οίκον για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό ως χρήστης.
Η εγγραφή σας στο Κατ΄οίκον και η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών μας προαπαιτεί την εγγραφή σας ως μελος στην εταιρεία μας την καταβολή ετήσιας συνδρομής .
Με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας του Κατ ΄οίκον μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να τον ενεργοποιήσει οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαληθεύσει εκ νέου τα προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στη πλατφόρμα της εταιρείας, πλην οποιονδήποτε τροποποιήσεων τις οποίες πρέπει να γνωστοποιήσει . Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο την οριστική διαγραφή του , η εταιρεία Κατ΄οίκον διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω mail τον εν λόγω χρήστη, ότι εντός 48 ωρών η εταιρεία θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή κατά την εγγραφή σας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές σας πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων σας, καθώς η εταιρεία ¨Για Μια Καλύτερη Ζωή” δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

3.1. Υπηρεσίες προς τους χρήστες

Οι Υπηρεσίες προς τους Χρήστες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας
 • Τη δυνατότητα να αναζητήσετε επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα, αποστέλλοντας αιτήματα .
 • Τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των αναγκών σας από επαγγελματίες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας .
 • Τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα
 • Τη δυνατότητα να ενημερώνεστε από άρθρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας για θέματα της καθημερινότητας που αφορούν όλες τις οικογένειες.
 • Τη δυνατότητα να κάνετε σχόλια και να βαθμολογείτε τον επαγγελματία.
 • Τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα “ 4U” ( for you) 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης του Κατ΄οίκον με υπηρεσίες συμβουλευτικής αγωγής.
  Αποδέχεστε και συμφωνείτε πως όλα τα Αιτήματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής από τους επαγγελματίες. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε από τα δύο μέρη και επίσης δεν εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους.

3.2. Επιπλέον υποχρεώσεις χρηστών

Οφείλετε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Κατ όίκον και την ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
Ως χρήστης, είστε υπεύθυνος:

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε επαγγελματία
 • Να εξασφαλίζετε ότι διαθέτετε επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο επαγγελματίας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες προς το παιδί ή το βρέφος σας ή τον ηλικιωμένο ή το άτομο με ειδικές ανάγκες για να εργαστεί στην οικία σας
 • Οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγηση του κάθε επαγγελματία να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό
 • Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον επαγγελματία.
  Για τη χρήση των Υπηρεσιών Κατ΄οίκον οφείλετε:
 • Να μην παρέχετε πληροφορίες οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.
 • Να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι ένας επαγγελματίας ή κάποιος άλλος χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον όρο που περιγράφεται ανωτέρω ή όταν ένα προφίλ επαγγελματία δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή είναι ανακριβές και/ή ατελές.
 • Να είστε συνεπείς στις συνδρομητικές σας υποχρεώσεις.
  Αναγνωρίζετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως χρήστης να αποφασίσετε αν οι υπηρεσίες σας ταιριάζουν και να επιλέξετε με προσοχή τον επαγγελματία που θα σας τις παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι επαγγελματίες μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τις υπηρεσίες τους από την πλατφόρμα ή από άλλους χρήστες, η εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες. Η εταιρεία δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του χρήστη και των επαγγελματιών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των επαγγελματιών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών γνώσεων και πιστοποιητικών, εκτός αυτών των προφίλ που έχουν περάσει την διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους). Επιπλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τους χρήστες να μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν σε θέματα υγείας του παιδιού, του βρέφους ή του ηλικιωμένου, αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο ή αναφορικά με θέματα της οικίας στην οποίας θα εργαστούν, πριν αναθέσουν στον επαγγελματία υπηρεσίες. Ο επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει τη συνέντευξη ή τη συνεργασία με τον χρήστη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω mail να ενημερώσει την εταιρεία. Η εταιρεία κατόπιν έρχεται σε επικοινωνία με τον χρήστη για επιβεβαίωση των αναφερθέντων και διευθέτηση τυχόν παρεξηγήσεων.
  Η χρήση του site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site.
 1. Οικονομική πολιτική

Η εταιρεία “ Για Μια Καλύτερη Ζωή| χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές σας. Η εταιρεία συνεργάζεται
α) Με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γ.Ε.ΜΗ. 225501000) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση οδός Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή, ως μέσο πληρωμής
1.Συνδρομής και εγγραφής των χρηστών ως μελη στην εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους , παιδιά, βρέφη και ηλικιωμένους από επαγγελματίες καθώς και για την εύρεση κατάλληλου επαγγελματία.
2.Συνδρομής και Εγγραφής των επαγγελματιών για τη δημιουργία προφίλ στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.katoikon.com.gr και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες των χρηστών .
Με την εγγραφή σας στο Κατ΄οίκον (τόσο ως επαγγελματίας όσο και ως χρήστης), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Τραπέζης Πειραιώς.

4.1 Τιμολόγηση και πληρωμή

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιείτε. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.
Η απόδειξη της συνδρομής σας καθώς και η κάρτα μέλους με τον προσωπικό σας κωδικό θα ανεβαίνει στο λογαριασμό σας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.
Με την ετήσια συνδρομή σας ( ως χρήστης και ως επαγγελματίας) , δικαιούστε την απεριόριστη χρήση των υπηρεσιών του Κατ’ οίκον.

4.2 Περίοδος συνδρομής.

Η ετήσια συνδρομή για τις υπηρεσίες μας θα τιμολογείται σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής σας την προηγούμενη ημερολογιακή μέρα που ξεκίνησε η συνδρομή σας. Σε μερικές περιπτώσεις η ημερομηνία της χρέωσης μπορεί να τροποποιηθεί, για παράδειγμα αν δεν τακτοποιηθεί η πληρωμή ή αν η συνδρομή σας ξεκίνησε σε ημέρα που δεν αντιστοιχεί σε όλους τους μήνες του χρόνου.

4.3 Τρόποι πληρωμής.

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας που έχετε επιλέξει για την πληρωμή επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα και πηγαίνοντας στο «Ο Λογαριασμός μου». Αν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς ποσού, ή οτιδήποτε άλλο, και δεν αλλάξετε ή ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση στην υπηρεσίας μας μέχρι να διευθετηθεί η πληρωμή. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή στην αρχική της χρέωση.
Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και έξτρα χρεώσεις, ελέγξτε το με τον πάροχο της κάρτας σας.

4.4 Χρεώσεις – Ανανέωση – Ενδεικτικά παραδείγματα

Όλες οι χρεώσεις γίνονται (το νωρίτερο) 24 ώρες πριν από τη λήξη της συνδρομής τους.
Για αυτό το λόγο θα πρέπει η απενεργοποίηση της συνδρομής από το χρήστη να γίνει τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν, έτσι ώστε η εταιρεία να προλάβει να απενεργοποιήσει τη συνδρομή του.
Στη περίπτωση που κατόπιν αυτόματης χρέωσης της κάρτας σας για ανανέωση της συνδρομής, για την οποία σας ενημερώνουμε μέσω email, δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κατ’ οίκον έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την τελευταία ανανέωση να μας ενημερώσετε μέσω email, ότι επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994.
Η εταιρεία εντός 14 ημερών από τη δηλωθείσα υπαναχώρηση σας, υποχρεούται να σας επιστρέψει το ποσό της τελευταίας ανανέωσης συνδρομής σας, το οποίο έχει χρεωθεί αυτόματα στη κάρτα σας. Επιστροφές πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή κατόπιν γραπτής ενημέρωσης και έγκρισης της εταιρείας.

4.5 Ακύρωση.

Μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή όποτε το επιθυμήσετε, και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κατ΄οίκον μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής που έχετε ήδη χρεωθεί. Η εταιρεία δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας από το προφίλ σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Κατ΄οίκον στο τηλ. +30 6946905802 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 ή στο info@katoikon.com.gr ώστε να λάβετε οδηγίες για την απενεργοποίηση της συνδρομή σας.
Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν δεν γίνει η απενεργοποίηση από τους ίδιους τους χρήστες της πλατφόρμας.

4.6 Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ενδέχεται να αλλάξουν οι συνδρομητικές χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας τιμολογιακής πολιτικής από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές αυτές , μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας τη συνδρομή σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να αγοράσετε άλλες υπηρεσίες ή προσφορές προϊόντων που μπορούν να προσφερθούν έναντι αμοιβής ( αγορά βιβλίων ή προϊόντων χρήσης άλλων εταιρειών) , εξουσιοδοτείτε την εταιρεία ” Για Μια Καλύτερη Ζωή” να χρεώνει/επιλέξει πάροχο πληρωμής για τις Υπηρεσίες ή / και των προϊόντων που αγοράζετε. Σε αυτή την περίπτωση και με την επιβεβαίωση της αγοράς , θα σας σταλεί με email η απόδειξη λιανικής πώλησης .

4.7 Πολιτική Πληρωμών και Επιστροφών

Για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τις υπηρεσίες του Κατ΄οίκον, θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη ετήσια συνδρομή του προς στην εταιρεία, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο, όπως αναρτάται αναλυτικά στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν αγορές που θα κάνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας σε προϊόντα που δεν αφορουν τις υπηρεσίες της εταιρείας .

 1. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Επαγγελματίες

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία ¨Για Μια Καλύτερη Ζωή” με τον διαδικτυακό τόπο www.katoikon.com.gr σας παρέχει μόνο την ευκολία να παρέχετε παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες . ηλικιωμένους , οικογένειες με βρέφη, και παιδιά, ή για οικιακές εργασίες ως επαγγελματίας. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι θα βρείτε χρήστες ή πως θα επιτύχετε γενικότερα οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η εξάρτησή σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική σας ευθύνη και από μέρους μας δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς και την εξάρτησή σας για τέτοιες πληροφορίες. Έχετε την υποχρέωση να διεξάγετε τη δική σας έρευνα και να διασφαλίσετε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις που ισχύουν για εσάς. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή σας κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.

Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι η εταιρεία δεν προχωρά σε εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
Συνεπώς, η εταιρεία δεν εγγυάται:

 • τον επικαιροποιημένο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την ακρίβεια του προφίλ
  οποιουδήποτε χρήστη
 • ότι τα αιτήματα που πραγματοποιούν οι χρήστες είναι αυθεντικά
 • την ταυτότητα των χρηστών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.
  Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των χρηστών στην Ιστοσελίδα.
  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τις επακόλουθες συναλλαγές με τους χρήστες

5.1. Ευθύνη

Εφόσον συμφωνείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες ,ηλικιωμένους, οικογένειες με βρέφη και παιδιά και οικιακές εργασίες ως επαγγελματίας στους χρήστες, αναλαμβάνετε ρητά τον κίνδυνο για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στην ιδιοκτησία του χρήστη ή σωματικών βλαβών, που εσείς ή κάποιος άλλος στην κατοικία μπορεί να υποστεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη των επαγγελματιών να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων ,των ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες και της οικίας στην οποία εργάζονται κατά περίπτωση.

 1. Πρόσθετη Εξαίρεση Εγγυήσεων για Χρήστες

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται από το www.katoikon.com.gr περιορίζονται στο να προσφέρουν σε εσάς μια πλατφόρμα προκειμένου να επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, η εταιρεία δεν εγγυάται:
-ότι θα βρείτε υπηρεσίες κατάλληλες για τις προσωπικές σας απαιτήσεις αναφορικά με το παιδί, το βρέφος σας, τον ηλικιωμένο ,το άτομο με ειδικές ανάγκες ή την οικία σας, την κατάσταση κάθε επαγγελματία ή ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο δικό σας .
Ως χρήστης εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής μόνο για προσωπική σας χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης των υπηρεσιών αυτών.
Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από τους επαγγελματίες.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους επαγγελματίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον επαγγελματία.
Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε επαγγελματία συμφωνείτε ότι η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστείτε εσείς ή το παιδί σας ή ο ηλικιωμένος ή το άτομο με ειδικές ανάγκες ή η οικία σας κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται να υποστείτε ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.
Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος χρήστης ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της ιστοσελίδας . Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες σας δίνονται από το Κατ΄οίκον πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, σε εσάς.
Η εταιρεία δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα σε εσάς και άλλους χρήστες ή επαγγελματίες Συνεπώς σας συστήνει να πάρετε όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνείτε με άλλους, συναναστρέφεστε κοινωνικά και μετέχετε σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των συναλλαγών με τους επαγγελματίες .

 1. Παράπονα και Τερματισμός

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο σχετικά με κάποιον επαγγελματία για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε Μαζί Μας», που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα.
Η εταιρεία ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των Υπηρεσιών εάν:
οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος δικτύων επικοινωνίας του www.katoikon.com.gr σταματήσει να διαθέτει τις υπηρεσίες του για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία πιστεύει ότι εσείς ή κάποιος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία εισόδου σας στην ιστοσελίδα έχει αποτύχει να ανταποκριθεί με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους, η εταιρεία πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των υπηρεσιών, η εταιρεία πιστεύει ότι έχετε δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.
Με τον τερματισμό, η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα πάψει να υφίσταται

Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η «εταιρεία» παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η «εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, είτε είναι ή/και δεν είναι διαθέσιμες από το σύστημά της. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε.

Συνεπώς, οι χρήστες του www.katoikon.com.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα www.katoikon.com.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η «εταιρεία» αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.katoikon.com.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.katoikon.com.gr
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «εταιρείας».

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H «εταιρεία» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η «εταιρεία» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εταιρεία διαφωνεί και είναι ενάντια στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Η «εταιρεία» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.katoikon.com.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την «εταιρεία» (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστηθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της εφαρμογής μας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.katoikon.com.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «εταιρεία» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 1. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) www.katoikon.com.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την «εταιρεία» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην «εταιρεία» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «εταιρεία» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «εταιρείας» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.katoikon.com.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «εταιρείας» ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Scroll Up